BİRLİKTE KONYA İÇİN

Yerli düşüncenin yeniden işlerlik kazanması hem bu toprağın mayasının tarih boyunca dünya üzerinde bıraktığı hoş sadaları yeniden sahiplenmek ve hem de tabiri caizse “update” etmekle mümkün olacaktır.

DETAYLI BİLGİ

NEDİR?

Konya İnovasyon, kitlesel işbirliğini sağlamak ve eskilerde “imece usulü” olarak adlandırdığımız süreci dijital platformlar kanalı ile sürdürmek ve bu bağlamda bu iş birliğinden doğan samimiyeti yeniden ortaya çıkarmak amacı ile bir grup gönüllü tarafından başlatılan ve daha sonra bu ekibe katılımların çoğalması ile bir iş modeli olarak kendini yeniden konumlandıran bir platformdur.
Önceden tanımlanan ya da ilan edilen inovasyon çalışmalarında, proje aşamasındaki fikirleri geliştirerek ve süreç esnasında karşılaşılan problemleri el birliği ile çözmeyi hedefleyen Konya İnovasyon; çalışma yöntemi ile Konya özelinden başlayarak tüm Türkiye’de geleceğe ilham vermeyi amaçlayan insanları bir araya getirmeye devam ediyor.

NASIL ÇALIŞIR?

Konyainovasyon.com’da önceden tanımlanan projeler ya da şirketler, STK’lar ya da kamu kurumlarının inovasyon çağrı ve ihtiyaçlarına dönük olarak faaliyetlerini yürütür. Ekibimizde yer alan tüm katılımcılar proje ya da inovasyon faaliyetine yönelik kendi donanım ve yeteneklerine göre yenilikçi çözüm ve fikirler üretirler. Üreteceğimiz fikir ve çalışmalar inovasyon çağrısı ve projenin beklentileri doğrultusunda gerçekleşir.

AMACIMIZ

Konya özelinden başlayarak, ülkemiz gençliğinin inovasyon ve gönüllülük kavramlarına bakışına yeni bir anlayış oluşturmak ve onları paylaşım kültürünü benimsemeye teşvik etmek, projeler ve etkinlikler aracılığıyla işbirliği kültürünü geliştirmek, bilginin oluşturulması ve yayılması için bir araç olarak kurumların oluşmasına yardımcı olmak ve toplumsal , kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasını teşvik etmek.

BİZ KİMİZ?

Bizler farklı meslek gruplarından insanlar olarak Konya’yı geleceğe taşımak için fikirler üretiyoruz. Bunu yaparken farklı fikirlerin kendini ifade etmesi gerektiğine inanıyor ve çok sesliliği destekliyoruz. Meslekleri adına katkıda bulunmak isteyen tüm katılımcılarımızın bizi zenginleştireceğini düşünüyoruz.

Seninle beraber Konya’yı geleceğe taşımak istiyoruz. Yalnız olmadığımızı hissederek, projelerimizi birlikte yönetmek, sorunlarımızı senin de katılımınla çözmek için geliyoruz.

TAKIM

"Biz", "Ben"den akıllıyız !

Serkan KARATAŞ


Ümmügülsüm KARATAŞ


Recep TAN


Mustafa DURSUN


Hüseyin TAŞKIRAN


Senem KILIÇ


Hatice Silim MUTLU


Tuba ARIKAN


Nur GÖÇER


Ali GÜNEY


Faruk ŞAHİN


Emin GÜNGÖR


Ahmet MELİH KARAUĞUZ


Merve PARLAK


Zeynep KOYUNCU


Sıddıka TASA


Muhammed GÜNTEKİN


Musa HORZUM


Merve KÜÇÜK


Ayşegül ÖZKILIÇ


Uğur PALABIYIK


Tuğba Hilal KABAKÇI


Mustafa CAHİT


Ahmet KUŞLULAR


Kemal KARAMAN


Fatih DEMİRPOLAT


Orhan ÇEKİN


Yunus DEMİRPOLAT


Emin BAYKAN


Yasin YILMAZ


Serkan YAYLA


PROJE ÇAĞRILARI

Bir projeniz mi var? Harika.
O halde bize hemen bir proje çağrısı yazın.

01.

SPONSORLAR İÇİN

Herhangi bir ticari amaç gütmeyen , gönüllülük esasına göre geliştirilen projelerimize sponsor olan şirketlerin kendileri için özel inovasyon çözümleri geliştirilmesini sağlayan "proje çağrısı oluşturma" desteğini sunuyoruz.

02.

KAMU KURUMLARI İÇİN

Kamu kurumlarında,daha fazla değer oluşturup, sorunları çözmek , kaynakları en etkin şekilde kullanmak , süreçleri ve organizasyonu iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla fikirler üretip uyguluyoruz.

03.

STK'LAR İÇİN

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik bilincinin yayılmasını sağlamak amacıyla; bu alana ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katkı yapacak projelerle destek veriyoruz.

DESTEKLEYENLER

Bize Katılmak İster misiniz?

Seninle beraber Konya’yı geleceğe taşımak istiyoruz. Yalnız olmadığımızı hissederek, projelerimizi birlikte yönetmek, sorunlarımızı senin de katılımınla çözmek istiyoruz.

İletişim için